Legislația donațiilor

În România, donațiile către fundații sunt reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Aceste acte normative prevăd condițiile și procedurile pentru înregistrarea și funcționarea fundațiilor, impozitarea veniturilor și cheltuielilor acestora, precum și modalitățile prin care pot fi acordate deduceri fiscale pentru donațiile către fundații. De asemenea, există și alte reglementări legale care se aplică în funcție de natură donațiilor, cum ar fi donațiile în bani sau donațiile în natură.


Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal reglementează modalitatea de impozitare a veniturilor și cheltuielilor aferente activităților nonprofit, inclusiv a fundațiilor.

Conform acestei legi, fundațiile care desfășoară activități nonprofit sunt scutite de la plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor și nu sunt considerate plătitoare de TVA. Totuși, acestea sunt obligate să completeze și să depună declarații fiscale la organele fiscale competențe.

De asemenea, legea prevede că donațiile acordate de persoane fizice sau juridice către fundații pot fi deductibile fiscal. Astfel, donatorii pot beneficia de deduceri fiscale la calculul impozitului pe venit sau pe profit în funcție de suma donată și de reglementările legale în vigoare.


Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile este o lege care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor în România.

Potrivit acestei ordonanțe de urgență, fundațiile trebuie să fie înființate în scopul desfășurării unor activități non-profit, culturale, artistice, educative, de sănătate, de protecție a mediului sau de alte activități de interes general.

De asemenea, ordonanța stabilește procedurile de înregistrare, autorizare și funcționare a fundațiilor și prevede obligații și responsabilități ale fondatorilor, administratorilor și membrilor acestora. De exemplu, fundațiile trebuie să depună la Ministerul Justiției un dosar de înregistrare, care trebuie să cuprindă actul constitutiv, statutul și documentele care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra bunurilor care vor fi administrate de fundație.

De asemenea, ordonanța prevede obligația de a avea o contabilitate organizată conform legii și de a depune anual la organul fiscal competent o declarație privind veniturile și cheltuielile aferente activităților desfășurate de fundație.