CINE SUNTEM

Fundația Progres prin Educație este o organizație non-guvernamentală care activează la nivel național, înființată în anul 2010. În cadrul Fundației Progres prin Educație s-au derulat cinci proiecte educaționale cu mii de beneficiari. Inițiativa constituirii Fundației Progres prin Educație s-a născut din dorința îndeplinirii unor obiective structurale, necesare pentru sprijinirea mediului educațional, instrument primordial pentru progresul României. Activitatea Fundației Progres prin Educație s-a reluat din 2022, cu scopul de a oferi oportunități educaționale și de dezvoltare tinerilor din România.

MISIUNE

  • Crearea unor șanse egale și a unor noi oportunități profesionale pentru tinerii din România, indiferent de mediul din care provin
  • Implementarea unor programe educaționale axate pe interactivitate și practică
  • Educarea asupra învățământului dual și a beneficiilor sale, prin devenirea unui liant între elevi, agenți economici și companiile ce se află în căutarea forței de muncă
  • Schimbarea mentalității părților activ implicate în procesul de învățare – de la cadre didactice, la elevi și tutori
  • Redefinirea importanței pregătirii profesionale, drept rampă în dobândirea cunoștințelor și a aptitudinilor necesare integrării pe o piață a muncii competitivă
  • Crearea unor poduri de comunicare între centrele instituționale care oferă accesul la educație, autorități, beneficiari (copii și familiile lor)


VIZIUNE

·     Derularea de proiecte care au ca scop redarea demnității cadrelor didactice;

·     Recâștigarea suportului familiei în activitățile educaționale;

·     Promovarea, organizarea și participarea la activități cu caracter civic - cultural;

·     Organizarea de cursuri și seminarii, precum și stimularea creativității protagoniștilor din procesul educațional.

·     Crearea proiectelor de promovare, implementare și certificarea activităților de voluntariat în România;

·     Planificarea proiectelor și activităților menite să sprijine minoritățile și persoanele cu dizabilități;

·     Consultanța și consilierea orientării școlare și profesionale;

·     Consilierea persoanelor interesate de domeniile managementului educațional și asigurarea calității.

·     Înființarea de unități de învățământ;

·     Crearea materialelor publicitare, în scopul promovării;

·     Organizarea campaniilor de informare cu privire la scopul fundației și transparența în colectarea și gestionarea fondurilor necesare realizării proiectelor;

Pentru îndeplinirea obiectivelor, Fundația Progres prin Educație pune accent pe formarea și dezvoltarea continuă a echipei calificată și selectată pe criterii meritocratice.